Fleş hromatografiýa ulgamy
Fleş sütüni
dükan
Fleş hromatografiýa ulgamy
Fleş sütüni
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowy netijeler.

Mugt nusgalary alyňGO
“Santai Science” 2018-nji ýylda esaslandyrylan “Santai Technologies” -iň dogan kompaniýasydyr. Kanadanyň Monreal şäherinde ýerleşýän “Santai Science” içerki we halkara bazarlar üçin aýralyk we arassalaýyş gurallaryny we hyzmatlaryny ösdürmek we öndürmek üçin jogapkärdir.
kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
önüm

gözläňesasy önümler

Fleş hromatografiýa üpjünçiliginiň bir gezeklik doly görnüşini hödürleýäris.

Hil berýäris
önümleri

 • ÇYKAN HROMATOGRAFIYA Sistemi
 • FLASH COLUMN

Aýralyk we arassalamak esasy funksiýasyndan başga-da, SepaBean ™ enjamy tehnologiýany öwrenmekde we bilim paýlaşmakda innowasion çemeleşmeler bilen Flash Hromatografiýa ulgamynyň täze görnüşidir.

“SepaFlash ™” sütünleri, aşakdaky artykmaçlyklary hödürlänligi üçin bazardaky beýleki fleş sütünlerine ajaýyp alternatiwadyr.

hyzmaty

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňkyProgramma bellikleri

 • AN-SS-007-Gaýtadan ulanylýan Santai SepaFlash ™ Ruby seriýaly sütünler 100 gezek aýralyk işleýär
  AN-SS-007-Gaýtadan ulanylýan Santai SepaFlash ™ Ruby seriýaly sütünler 100 gezek aýralyk işleýär
 • AN-SS-006 CBD we THC-ni SepaFlash ™ Sferik C18 sütünleri bilen bölmek
  AN-SS-006 CBD we THC-ni SepaFlash ™ Sferik C18 sütünleri bilen bölmek
 • Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak
  Cannabis sativa L.-dan kanabidiol turşusy üçin AN-SS-005 çykarmak usulyny ösdürmek SepaBean ™ fleş hromatografiýa ulgamlaryny ulanmak

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
  Jasmin Baçand Şerbruk uniwersitetinden
  Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
 • Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
  Jasmin Baçand Şerbruk uniwersitetinden
  Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
 • Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.
  Jasmin Baçand Şerbruk uniwersitetinden
  Ça we super bien avec la maşyn, nous obtenons des séparations de très bonne qualité.Ça faisait longtemps que nos séparations n'avaient pas été aussi belles.

Distribýutor bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Santai Science -1 jedel edýär

  “Santai Science” Québec-iň “How-How” -da jedel edýär ...

  Hromatografiýa boýunça öňdebaryjy “Santai Technologies” - maddalary bölmekde we arassalamakda ulanylýan usul - saýlamagy saýlaýar ...
  Koprak oka
 • SANTAI TEHNOLOGIESALARY - 1

  “Santai Technologies” Pittcon 201-ä gatnaşdy ...

  2019-njy ýylyň 19-njy martyndan 21-nji martyna çenli “Santai Technologies” Pensilwaniýa konferensiýa merkezinde geçirilen Pittcon 2019-a gatnaşdy ...
  Koprak oka
 • “SepaFlash Strong” -yň ulanylyşy - 1

  “SepaFlash” güýçli Anion Excha-nyň ulanylyşy ...

  Rui Huang, Bo Xu amaly gözleg we gözleg merkezi Giriş Ion alyş-çalyş hromatografiýasy (IEC) adatça hromatografiki usuldyr ...
  Koprak oka